2012-09-04 11:07:00

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU EE OTPADA

 

Od 17. do 28. rujna 2012., u našoj školi biti će organizirana akcija prikupljanja EE otpada.  

Ako kod kuće posjedujete neku vrstu električnog ili elektroničkog otpada (npr. stare kompjutere, telefone, mobitele, printere, punjače, radio aparate, kazetofone, televizore isl. ili dijelove svega navedenog), donesite u školu i predajte domaru u navedeni termin od 7 do 20 sati.

 

EE- otpad je opasan otpad koji podliježe posebnim pravilima postupanja i zbrinjavanja, stoga vas molimo da se odazovete akciji.


Srednja škola Zlatar