2020-07-21 11:19:34

Podjela svjedodžbi državne mature za maturante

Dragi maturanti,

podjela potvrda i svjedodžbi državne mature održat će se 22.7.2020. prema sljedećem rasporedu: 

4. lt  u 8.30 sati,

4.g2 u 9.00 sati,

4.g1 u 9.30 sati,

4.u u 10.00 sati,

4.r u 10.00 sati.

Podjela će se održati u učionicama pojedinih razreda. Molimo učenike da prema uputama NCVVO-a od 14.7.2020., a s obzirom na epidemiološku situaciju, koriste zaštitnu masku prilikom preuzimanja svjedodžbi i potvrda.


Srednja škola Zlatar