2020-05-07 13:19:24

Pregled specijalista školske medicine za upis na fakultet

Pregled liječnika školske medicine za upis na fakultet (ako to fakultet traži) možete obaviti sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u ordinaciji školske medicine u Domu zdravlja Zlatar uz prethodno naručivanje telefonom i e-mailom.

Prije dolaska potrebno je ispuniti upitnik /upload/ss-zlatar/images/newsimg/1857/File/Upitnik%20za%20studente.doc

i proučiti detaljne upute na linku /upload/ss-zlatar/images/newsimg/1857/File/upute%20za%20potvrde%20za%20studente.pdf.


Srednja škola Zlatar