preskoči na sadržaj

Srednja škola Zlatar

Naši uspjesi

 

REZULTATI NATJECANJA 2016./2017.

 

MAX SUCHT DEN SUPERSTAR II (26.5.2017.)

- našu školu predstavljale su učenice Petra Babić Marija Rihtarić iz 4.g2 razreda

 Mentorica:  Nataša Krajačić, prof. 

 

MEĐUNARODNO NATJECANJE "KLOKAN BEZ GRANICA"

Robert Sviben i Karlo Pavlović, učenici 4.g2 razreda svojim su rezultatima ušli u 10 % najboljih u Hrvatskoj

 

MEĐUŽUPANIJSKA IZLOŽBA INOVACIJA IVANIĆ-GRAD (11. - 12.5.2017.)

zlatna plaketa: Borna NovačkiMario Čukman i Mario Kurek, 4.r, rad: "Sustav za izradu tiskanih pločica​"

Mentor:  Tomislav Pavlek, struč. spec.ing.el.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ POVIJESTI (10.-12.5.2017.)

 

8. mjesto: Karlo Pavlović, 4.g2

Mentor: Dražen Ljubić, prof.

 

60. GLAZBENE SVEČANOSTI HRVATSKE MLADEŽI (3.-4.5.2017.)

2. mjesto: djevojački zbor Srednje škole Zlatar 

Zbor naše škole čine učenice: Marija Rihtarić, 4.g2, Petra Babić, 4.g2, Erika Mikulec, 3.g1, Sandra Štahan, 4.g2, Ines Šuka, 4.g2, Brigita Adanić, 4.g1, Lucija Čale, 3.g1, Petra Vuraić, 3.g1, Matea Odorjan, 3.g1, Ana Katarina Šuštić, 3.g1, Izidora Pavetić, 3.g1, Dora Pugar, 3.g1, Marija Tomorad, 3.g2, Tamara Jakopović, 3.g2, Amalija Petric, 3.g2, Maja Kos, 3.g2, Antonija Latin, 2.g2, Lana Hubak, 2.g2, Laura Latin, 2.g2 i Arijana Kreš, 1.g1.

Mentorica: Josipa Hopek, prof.

 

DRŽAVNA SMOTRA SAMOSTALNIH EKSPERIMENTALNIH RADOVA IZ FIZIKE (2. - 5. 5. 2017.)

3. mjesto: Nikola Lončar, 3.r, rad pod naslovom „Mjerenje magnetskog polja Zemlje pomoću ravnog vodiča“

Mentor: Vladimir Bošnjak, dipl.ing.phys.

 

SFERICA 2017.

2. nagrada: Robert Sviben, 4.g2, literarni rad Čuvar posljednjeg bunara; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

2. nagrada: Fran Rod, 2.g2, likovni rad Novi svijet nadohvat ruke; mentor: Zvonko Šarčević, prof.

3. nagrada: Barbara Tomorad, 2.g1, likovni rad Korak u petu dimenziju; mentor: Zvonko Šarčević, prof.

 

Oasen der Großstadt

- rad naše učenice Lucije Bolšec4.u,  uvršten je u zbornik odabranih radova koji je izdao Simon Verlag
Mentorica: Nataša Krajačić, prof.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA (26. - 28. 4. 2017.)

2. mjesto: Robert Sviben, 4.g2; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

8. mjesto: Tamara Jakopović, 3.g2; mentorica: Ivančica Tomorad, prof. 

 

DRŽAVNA SMOTRA RADOVA IZ ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA (26. 4. 2017.)

3. mjesto: Borna Novački, Mario Čukman, Mario Kurek, 4. r;  autori rada „Sustav za izradu tiskanih pločica“

Mentor: Tomislav Pavlek, struč.spec.ing.el.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE (10. - 12. 4. 2017.)

9. mjesto: Manuel Žegrec, 4.g2

Mentorica: Davorka Pelko, prof.

 

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA (8. 4. 2017.)

8. mjesto:  Mihael Grzelja, 4.g1, Jan Hruškar, 4.g1, Anera Fijačko, 1.g1, Donatella Gučin-Županić, 2.g2, Goran Bužić, 3.u i Jurica Sambol, 3.u.

Mentor: Mladen Pavetić, dipl.oec.

 

SMOTRA SAMOSTALNIH EKSPERIMENTALNIH RADOVA MLADIH FIZIČARA

2. krug natjecanja

- rad našeg učenika Nikole Lončara, 3.r, "Mjerenje magnetskog polja Zemlje pomoću ravnog vodiča" - izabran u 6 najboljih radova

Mentor: Vladimir Bošnjak, dipl.ing.phys.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE (3.-5.4.2017.)

14. mjesto: Lana Kramar, 1.g2, mentorica Božena Palanović, prof. 

5. mjesto i 3. nagrada: Valentina Babić, 3.g2, mentorica Božena Palanović, prof. 

10. mjesto: Bartol Rod, 4.g1, mentorica Vesna Svrtan, prof. 

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ SEKTORA PROMET I LOGISTIKA (28. - 30. 3. 2017.)

4. mjesto: Kristina Jagarčec, 4.lt 

 Mentori: Goran Šalika, dipl. ing. prometa, Stjepan Pisačić, dipl. ing. prometa, Diana Javorek, dipl.oec. i Ivan Puček, dipl. ing. prometa.

 

FESTIVAL ENGLISH ALL AROUND 

- pisanje priče na engleskom jeziku

Tomislav Tkalec, 3.g1, mentorica: Jasna Polanović, prof.

Domagoj Habazin, 3.r, mentorica: Jasna Buljan, prof.

- film Sustainable tourism

Ana Brlečić, 3.g2

Marija Tomorad, 3.g2 

Mentorica: Ana Stinčić, mag.educ.philol.angl. et mag.educ.philol.ital.

- film Heaven, almost

Lorena Vidoša, 3.g1

Lucija Miroić, 3.g1

Beti Pavleković, 3.g1

Mentorica: Jasna Polanović, prof.

Svi su sudionici dobili pohvale za svoje radove, vrijedne kritike i upute za daljnji rad i umjetnički izražaj. Svi filmovi automatski su prijavljeni za Four River Festival u Karlovcu. Film Heaven, almost osvojio je drugu nagradu

 

DRŽAVNA SMOTRA LIDRANO (22. - 24. 3. 2017.)

Medijska skupina: Ana BukalAna BrlečićValentina BabićTamara JakopovićMaja Kos, Amalija Petric, Marija TomoradDora Franciska Horvat, 3.g2, Andreja Cvetko, 3.u i Antonio Hranić, 3.r - kategorija skupnoga scenskog nastupa (O ljubavi, prijateljstvu, kriminalu, sportu i politici)

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

Barbara Milički, 2.g1 - kategorija pojedinačnog scenskog nastupa (Sonja Brčić: Gda babica je štruklje pekla)

 Mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE (14.-17- 3. 2017.)

Kategorija Osnove informatike - strukovne škole

8. mjesto: Marko Šuštić, 4.r

Mentor: Damjan Zagorec, dipl. inf.

 

OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE MLADEŽ CRVENOG KRIŽA (11. 3. 2017.)

1. mjesto: Mihael Grzelja, 4.g1, Jan Hruškar, 4.g1, Anera Fijačko, 1.g1, Donatella Gučin-Županić, 2.g2, Goran Bužić, 3.u i Jurica Sambol, 3.u

Mentor: Mladen Pavetić, dipl. oec.

 

NOGOMET (13.3.2017.)

2. mjesto: Jan Hruškar, 4.g1, Jurica Sambol, 3.u, Jan Stjepan Dominić, 4.g1, Filip Kreber, 4.g1, Mihael Škrlec, 4.r, Borna Novački, 4.r, Filip Jurinić, 4.r, Filip Hubak, 4.r, Goran Bužić, 3.u, Karlo Frtalj, 4.g2, Ivan Valjak, 4.r, Nikola Kadoić, 3.lt.

Mentor: Darko Šrklec, prof,.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE (13. 3. 2017.)

3. razred:

5. mjesto: Karlo Bukal, 3.g2; mentor: Saša Peričak, dipl. ing.

4. razred:

3. mjesto: Sandra Petreković, 4.g1; mentorica: Anita Pavlek, prof.

4. mjesto: Robert Sviben, 4.g2; mentorica: Anita Pavlek, prof.

5. mjesto: Klara Katarina Lihtar, 4.g2: mentorica: Anita Pavlek, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE (9. 3. 2017.)

3. mjesto: Sandra Petreković, 4.g1

Mentorica: Anita Pavlek, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE (8.3.2017.)

1. razred:

4. mjesto: Lana Kramar, 1.g2

2. razred:

5. mjesto: Barbara Tomorad, 2.g1

6. mjesto: Ivan Futivić, 2.g1

8. mjesto: Lovro Stužić, 2.g2

3. razred:

2. mjesto: Alan Pikutić, 3.g1

4. razred:

4. mjesto: Bartol Rod, 4.g1

5. mjesto: Karlo Pavlović, 4.g2

Mentorica: Mara Bago, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI (7. 3. 3017.)

3. razred:

2. mjesto: Dora Pugar, 3.g1 

4. mjesto: Lorena Šoštar, 3.g1

4. razred:

1. mjesto: Karlo Pavlović, 4.g2 

Mentor: Dražen Ljubić, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA (6. 3. 2017.)

1. razred:

1. mjesto: Mihaela Pakšec, 1. g2; mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

2. razred:

3. mjesto: Lucija Pretković, 2.g2; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

4. mjesto: Nikolina Kešćec, 2.u; mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.

5. mjesto: Gordana Sambolić, 2.g1; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

3. razred:

1.mjesto: Tamara Jakopović, 3.g2; mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

4. mjesto: Marija Tomorad, 3.g2; mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

6. mjesto: Marija Hanžek, 3.u; mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

4. razred:

1. mjesto: Robert Sviben, 4.g2; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

3. mjesto: Monika Vujica, 4.g2; mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

4. mjesto: Martina Mikulčić, 4.g1; mentorica: Martina Sviben, prof.

4. mjesto: Nikolina Špoljarec, 4.u; mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA (1. 3. 2017.)

5. mjesto: Ana Brlečić, 3.g2; mentorica: Nataša Krajačić, prof.

8. mjesto: Dario Štahan, 3. lt; mentorica: Ana Rihtarić, mag. educ. philol. germ. 

 

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U ELEKTROTEHNICI (28. 2. 2017.)

4. mjesto: Karlo Marković, 2.r

7. mjesto: Nikola Gudan, 2.r

Mentori: Vladimir Klapač, struč. spec. ing. el. i Bojan Rogina, mag. ing. el. techn. inf.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE (28. 2. 2017.)

Razina 1B:

1. mjesto: Lana Kramar, 1.g2; mentorica: Božena Palanović, prof.

2. mjesto: Filip Čukman, 1.g2; mentorica: Božena Palanović, prof.

Razina 2B:

1. mjesto: Ivan Futivić, 2.g1; mentorica: Iskra Joć, dipl.ing.

Razina 3B:

1. mjesto: Valentina Babić, 3.g2; mentorica: Božena Palanović, prof.

Razina 4B:

2. mjesto: Barlol Rod, 4.g1; mentorica: Vesna Svrtan, prof.

3. mjesto: Robert Sviben, 4.g2; mentorica: Vesna Svrtan, prof.

 

NOGOMET (27. 2. 2017.)

Ekipa: Jan Hruškar, 4.g1, Jurica Sambol, 3.u, Jan Stjepan Dominić, 4.g1, Filip Kreber, 4.g1, Mihael Škrlec, 4.r, Borna Novački, 4.r, Filip Jurinić, 4.r, Filip Hubak, 4.r, Goran Bužić, 3.u, Karlo Frtalj, 4.g2, Ivan Valjak, 4.r, Nikola Kadoić, 3.lt.

SŠ  Zlatar - SŠ Konjšćina (6:2)

SŠ Zlatar - SŠ Oroslavje (7:2)

Mentor: Darko Škrlec, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE (24. 2. 2017.)

1. razred:

1. mjesto: Filip Čukman, 1.g2; mentorica: Davorka Pelko, prof.

2. mjesto: Andro Klancir, 1.g1; mentorica: Davorka Pelko, prof.

2. razred:

1. mjesto: Jurica Skuliber, 2.g1; mentorica: Davorka Pelko, prof.

3. mjesto: Antonija Latin, 2.g2; mentorica: Davorka Pelko, prof.

4. razred:

1. mjesto: Manuel Žegrec, 4.g2; mentorica: Davorka Pelko, prof. 

5. mjesto: Tajana Mikulek, 4.g1; mentor: Dražen Ljubić, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE - ODBOJKA (22.2.2017.)

4. mjesto: Klara Katarina Lihtar, 4.g2, Monika Kruhak, 4.g2, Viktorija Cerčić, 4.g2, Ana Mesar, 4.g1, Tajana Mikulek, 4.g1, Ana Markulin, 4.g1, Sandra Štahan, 4.g2, Magda Milički, 4.g1, Ivana Sviben, 3.u, Lorena Vidoša, 3.g1, Andrea Ponjan, 1.g2 i Simona Vidoša, 1.g2.

Mentor: Darko Škrlec, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA (21. 2. 2017.)

Kategorija 2A:

4. mjesto. Ivan Futivić, 2.g1 

Mentor: Zoran Sesar, prof.

Kategorija 4 A: 

4. mjesto: Silba Ljutak, 4.g2

Mentor: Zoran Sesar, prof.

5. mjesto: Karlo Huljak, 4.g1

Mentorica: Jasna Buljan, prof.

Kategorija 4 B:

5. mjesto: Karlo Vuk, 4.lt

Mentorica: Kristina Kovačec, prof. 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ LATINSKOG JEZIKA (20. 2. 2017.)

6. mjesto: Kristina Škudar, 2.g2

Mentorica: Astrid Milunović, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE LIDRANO (17. 2. 2017.)

Barbara Milički, 2.g1,: pobjeda i izravni plasman na državno natjecanje interpretacijom pjesme Sonje Brčić Gda babica je štruklje pekla 

Mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

Medijska družina - pobjeda u konkurenciji skupnih scenskih nastupa svojom scenskom igrom O ljubavi, prijateljstvu, kriminalu, sportu i politici… te predložena za državno natjecanje.

Članovi družine su učenici 3. g2 razreda Ana BukalAna BrlečićValentina BabićTamara JakopovićMaja KosAmalija Petric, Marija TomoradDora Franciska HorvatAndreja Cvetko, 3.u i Antonio Hranić, 3.r. 

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

Tamara Jakopović, 3.g2, za literarni rad Autoribografija predložena za državno natjecanje u konkurenciji literarnih radova.

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE (10. 2. 2017.)

Kategorija Osnove informatike - gimnazije:

2. mjesto: Ivan Futivić, 2.g1 

Mentor: Damjan Zagorec, dipl.inf.

3. mjesto: Andro Klancir, 1.g1 

Mentorica: Vesna Pisačić, dipl. inf.

Kategorija Osnove informatike - strukovne škole:

3. mjesto: Marko Šuštić, 4.r 

Mentor: Damjan Zagorec, dipl.inf.

4.mjesto: Filip Herceg, 3.r 

Mentor: Srećko Sviben, dipl.ing.el.

4. mjesto: Filip Jurinić, 4.r 

Mentor: Damjan Zagorec, dipl.inf.

5. mjesto: Ivan Sovec, 4.r 

Mentor: Damjan Zagorec, dipl.inf.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA (8. 2. 2017.)

2. mjesto: Klaudija Korpar, 3.g1, Tamara Ožvald, 1.g2, Antonija Pišković, 1.u, Mihael Vnučec, 2.u.

Mentorica: Martina Sinković, prof.

 

JUVENES TRANSLATORES (6. 12. 2016.)

Sudjelovali: Karlo Huljak (4.g1), Domagoj Habazin (3.r), Lorena Šoštar (3.g1) i Ana Brlečić (3.g2).

NAGRADA: Karlo Huljak (4.g1)

Mentori: Jasna Polanović, prof., Zoran Sesar, prof., Jasna Buljan, prof.

 

DABAR (7. - 11. 11. 2016.)

- među 10 % najuspješnijih maturanata u Hrvatskoj: Igor Bočkaj, 4.g1 i Tin Domitrek, 4.g2 

Mentorica: Vesna Svrtan, prof.

 

CROSS (27. 10. 2016.)

2. MJESTO: Tajana Mikulek (4.g1)

3. MJESTO (djevojke-ekipno): Lorena Čehulić, Marcela Čehulić (1.g2), Vinka Kovačić (2.lt), Tajana Mikulek (4.g1)

5. MJESTO (mladići-ekipno): Alan Pikutić (3.g2), Filip Kreber (4.g1), Dario Škof, Dorian Filip Pavetić (3.r)

Mentor: Darko Škrlec, prof.

 

NAGRADA GJALSKI (19. 10. 2016.)

1. NAGRADA: Robert Sviben (4.g2): Peti zid
2. NAGRADA: Barbara Tomorad (4.g2): Spoved moje babice

Mentorica: Ljerka Gajski Markulin, prof.

POHVALA: Tamara Jakopović (3.g2): Klinika za psihijatriju

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

 

DRŽAVNA SMOTRA "DANI KRUHA-DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE" (9. 10. 2016.)

U pripremi i predstavljanju sudjelovale su sljedeće učenice:

Marija Rihtarić, Helena Sedak, Mihaela Dukarič, Ines Šuka, Petra Babić i Sandra Štahan (4.g2);

Patricija Golubović, Dora Pavalić, Antonija Pišković (1.u);

Lorena Herceg, Silvija Bočkaj i Lora Haramustek (2.u);

Sara Martinić (1.lt).

Mentorica: Silvija Nestorović Dujmović, prof.

 

RAP NATJECANJE (27. 9. 2016.)

1. MJESTO: Monika Vujica, Margareta Bartolin, Klara Katarina Lihtar, Viktorija Cerčić, Andreja Bezak, Marija Rihtarić, Petra Babić (4.g2).

Mentorica: Nataša Krajačić, prof.


 

REZULTATI NATJECANJA 2015./2016.

 

REZULTATI NATJECANJA 2014./2015.

 

REZULTATI NATJECANJA 2013./2014.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2012./2013.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2011./2012.

 

 

 REZULTATI NATJECANJA 2010./2011.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2009./2010.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2008./2009.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2007./2008.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2006./2007.

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Anketa
Da li vam se više sviđa stara ili nova web stranica škole?Korisni linkovi

CMS za škole logo
Srednja škola Zlatar / Braće Radić 10, HR-49250 Zlatar / www.ss-zlatar.skole.hr / ss-zlatar@kr.htnet.hr
preskoči na navigaciju